Zapraszamy na naszą stronę,

na której zamieszczamy

artykuły i inne materiały

o treści biblijnej.

Strona adresowana

jest do wszystkich,

bez względu na wyznanie

czy przynależność kościelną.

linia

KChDS w Elblągu i w Trójmieściena YouTube

Z A P R A S Z A M Y

linia

linia

WYKŁADY online

Z A P R A S Z A M Y

linia

Wszystkim, którzy będą korzystać z materiałów na naszej stronie – Braterstwu w Zborach i Placówkach, a także Przyjaciołom Słowa Bożego na każdym miejscu, gdzie przebywają – życzymy wiele błogosławieństwa Bożego, Pokoju i radości w Panu oraz obfitości Łaski Bożej i przewodnictwa Bożego Ducha w zdobywaniu wiedzy i pomnażaniu mądrości, która prowadząc do Stwórcy, równocześnie prowadzi do Zbawienia w Jezusie Chrystusie.

018

Czytaj Biblię i nie pozwól się zwodzić tym,

którzy omijają jej naukę !

019

Chrześcijaninem stajesz się tylko wtedy,

gdy osobiście, w głębi serca,

podejmiesz decyzję przyjęcia

Jezusa Chrystusa

020

Twoje Zbawienie zależy

od Twojej wiary w Jezusa Chrystusa

wiary, która udziela mocy do zmiany życia

021