Psałterz Dawidowy (Jana Kochanowskiego – z 1579 roku) fragment

Psałterz Dawidowy (Jana Kochanowskiego – z 1579 roku) fragment