Kiedy Jezus przyjdzie po raz wtóry?

083

Wstęp:

Są pewne tajemnice Boże, które są nieznane nawet Jezusowi Chrystusowi. Jedną z nich jest dokładny czas Jego wtórego przyjścia (czyt. Mr 13,32). Dzień i godzina powrotu naszego Pana, znana jest tylko Ojcu, który „czasy i chwile w mocy Swej położył” (por. DzAp 1,7). Wierzących przez wieki interesowało to zagadnienie. Niektórzy z nich posunęli się stanowczo za daleko i określali czas powrotu Zbawcy… Wszystkie kolejne terminy przeminęły, a ci, którzy zlekceważyli słowa Jezusa (Mr 13,32) zapłacili za to wysoką cenę.

 I. „KIEDY TO SIĘ STANIE?”

1. Takie właśnie pytanie zadali Jezusowi Chrystusowi uczniowie (Mt 24,3).

a) Pan powiedział, że tylko Ojciec zna dzień i godzinę Jego paruzji (Mt 24,36 por Mr 13,32).

2. Zbawca określił jednak znaki, po których mamy poznawać zbliżanie się tego dnia:

a) zwiedzenia religijne (Mt 24,4.23-26; Obj 22,18.19; por. Jan 8,31.32);

b) obojętność religijna (2 Ptr 3,3-9; 2 Tym 3,5.13; 4,3.4; Obj 3,14-17);

c) upadek moralny (Mt 24,12; 2 Tym 3,1-5);

d) nasilenie klęsk żywiołowych i kataklizmów (Mt 24,7; Łk 21,11; Obj 16,17-21);

e) niebywałe wojny wśród narodów (Mt 24,6.7; Łk 21,9.10.25; Obj 16,12-14);

f) walka o pokój (1 Tes 5,1-3);

g) znaki w świecie przyrody, zjawiska kosmiczne (Łk 21,25.26; Mt 24,29).

3. Znaki te, są sygnałem dla uważnego obserwatora, świadczą o zbliżaniu się wielkiego Dnia Pańskiego, dnia powrotu Jezusa – podobnie jak zbliżaniu się wiosny świadczą nabrzmiałe na drzewach pąki (Mr 24,32-33).

4. Gdy na Bożym „zegarze” wybije godzina, Pan nasz, Jezus Chrystus przyjdzie po raz wtóry (Mt 24,30; Łk 21,2627).

 II. WIELKA POTRZEBA GOTOWOŚCI.

1. Prawda o powrocie Zbawiciela, ma mobilizować do czujności (Mt 24,37-44).

2. Ma ćwiczyć w wierze i dobrych uczynkach (Tyt 2,11-14).

3. Przygotowanie ma objąć całą osobowość człowieka; fizyczną, psychiczną i duchową stronę jego istoty (1 Tes 5,23).

a) ważna jest zarówno czystość umysłu i serca odrodzonego Duchem Bożym (Rz 12,1.2; Jan 3,1-6);

b) jak również czystość ciała i życia (1 Kor 3,16.17; 6,19.20).

4. Kto chce się ostać i być zbawionym, żyć i postępować w duchu, być aktywny w sprawach Bożych, w zwiastowaniu Ewangelii i pracy dla zboru Bożego, pilnując przy tym najpierw siebie samego (Mt 25,15-30).

5. Czujność i modlitwa są wielką pomocą w ostaniu się i zwalczaniu pokuszeń (Mt 26,41).

 Zakończenie:

Czas, jaki nam pozostał jest krótki. Jak go wykorzystasz?

Na jakim etapie chrześcijańskiej doskonałości znajdujesz się dzisiaj?

Czy i Ty będziesz należał do tych, których Pan przemieni i zabierze? Czy może uciekać będziesz przed Jego chwałą i Majestatem?

Przeczytaj i zastanów się nad wskazanymi tekstami biblijnymi (Obj 6.14-17; Mt 7,13-27).