Śmierć Jezusa – Mt 27,45-50

120

 

Biblia Warszawska (1975)

 • Mat 27:45-50 bw 
  A od szóstej godziny do godziny dziewiątej ciemność zaległa całą ziemię.
  A około dziewiątej godziny zawołał Jezus donośnym głosem: Eli, Eli, lama sabachtani! Co znaczy: Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił? Niektórzy zaś z tych, co tam stali, usłyszawszy to, mówili: Ten Eliasza woła.
  I zaraz pobiegł jeden z nich, wziął gąbkę, napełnił octem, włożył na trzcinę i dał mu pić.
  A inni mówili: Poczekaj, zobaczymy, czy Eliasz przyjdzie, aby go wyratować.
  Ale Jezus znowu zawołał donośnym głosem i oddał ducha.