Modlitwa

Modlitwa jest bezpośrednim i niezawodnym połączeniem się z Bogiem. Zgodnie z nakazem Pisma Świętego, Kościołowi potrzeba wytrwałej i pokornej modlitwy, jako największej wewnętrznej potrzeby dzieci Bożych. Kościół i każdy członek modli się w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Skutek modlitwy jest zależny od woli Boga, wiary, cierpliwości i posłuszeństwa.

 

Rozróżniamy następujące rodzaje modlitwy:

chwalebne,

dziękczynne,

wyrażające prośby i błagania pokutne,

publiczne w zgromadzeniu,

osobiste.

 

Modlimy się przy wszystkich okolicznościach życia i porach dnia np.:

w nabożeństwach,

przy powitaniach,

przy pożegnaniach,

przed posiłkiem,

w chorobie,

w smutku,

w niebezpieczeństwach,

w pracy misyjnej,

rano i wieczorem.

 

Lud Boży modli się w różnych miejscach np.:

w sali zgromadzeń,

w domach prywatnych,

w otoczeniu przyrody,

w podróży.

 

W szczególnych okolicznościach Słowo Boże zaleca modlitwę połączoną z postem.

 

Dziecko Boże do modlitwy winno być wewnętrznie duchowo właściwie usposobione.

 

TEKSTY: Jan 14,13 ; Ef 5,20 ; Mt 26,41 ; Mt 6,6 ; Hbr 10,25 ; Jak 5,16 ; 1Tym 2,1 ; Łk 18,1 ; Jak 5,13 ; 1Tes 5,17-18; Kol 1,3 ; DzAp 20,36 ; DzAp 28,8 ; Rz 15,30 ; DzAp 1,14 ; Łk 1,10 ; Przyp. Sal 28,9.